info@eued.cz

Výzkum a vývoj optimalizace energetického příjmu při metabolických zátěžových stavech pro standardizaci regulace glykemie

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024452

Společnost realizuje projekt s názvem ,,Výzkum a vývoj optimalizace energetického příjmu při metabolických zátěžových stavech pro standardizaci regulace glykemie" reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024452 který je spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Projekt je realizován v konsorciu s přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem projektu je na základě výzkumě-vývojových aktivit vyvinout software v podobě aplikačního rozhraní, které umožní zadání vstupních dat o konkrétním jedinci a veškerých specifik ke stanovení energetického profilu včetně grafického zobrazení.


Výzkum a vývoj Ehealth integrované aplikační platformy telemedicíny

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012503

Společnost realizuje projekt s názvem VÝZKUM A VÝVOJ EHEALTH INTEGROVANÉ APLIKAČNÍ PLATFORMY TELEMEDICÍNY je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vytvoření integrované aplikační platformy Telemedicíny, která slouží jako sběrnice telemetrických dat z koncových zařízení od pacientů.


IaaS (Interface as a Service) systém pro archivaci a vyhodnocení účetních dokladů technologií OCR, s integrací do CRM a BI systémů

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009335

Společnost realizuje projekt s názvem "IaaS (Interface as a Service) systém pro archivaci a vyhodnocení účetních dokladů technologií OCR, s integrací do CRM a BI systémů", reg.č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009335, který je spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Předmětem projektu společnosti Euro Enterprise Development s.r.o. s názvem "IaaS (Interface as a Service) systém pro archivaci a vyhodnocení účetních dokladů technologií OCR, s integrací do CRM a BI systémů", je vytvoření vývojového týmu (pro oblast ICT) v Šumperku za účelem tvorby vlastních IS/ICT řešení, konkrétně propojení mobilní a serverové aplikace, která uživateli umožní uchovat účtenky od nákupů a finančně řídit chod domácnosti. Výstupem projektu jsou nové IS/ICT řešení, nová pracovní místa v oblasti VaV, pořízený majetek pro zajištění aktivit projektu. Realizace projektu významně přispěje k posílení konkurenceschopnosti společnosti a její pozice na trhu. Zároveň dojde ke zvýšení nabídky nových informačních systémů, rozvoji znalostí a dovedností IT odborníků, růstu ICT sektoru nejen v České republice, ale i v globálním měřítku.


Výzkum a vývoj zvýšení energetického potenciálu buňky zefektivněním procesů glykolýzy a oxidativní fosforylace se standardizovanou regulací glykemie

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010288

Naše společnost realizuje projekt s názvem "Výzkum a vývoj zvýšení energetického potenciálu buňky zefektivněním procesů glykolýzy a oxidativní fosforylace se standardizovanou regulací glykemie", reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010288, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Projekt je realizován v konsorciu s lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Společným výsledkem je dosažení unikátní receptury, která dokáže zastabilizovat hladinu glukózy v organismu, a tak optimalizovat inzulínovou reakci s dopadem na optimalizaci energetického příjmu jedince při metabolických zátěžových stavech.


Vývoj multifunkční vzdělávací aplikace

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0001544

Společnost realizuje projekt s názvem "Vývoj multifunkční vzdělávací aplikace", reg. č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0001544, který je spolufinancován z operačního programu. Podníkání a inovace pro konkurence schopnost, tedy zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Obsahem projektu je tvorba vysoce kvalifikovaného týmu pracovníků, za účelem vývoje multifunkční vzdělávací aplikace s nově vyvinutými vzdělávacími moduly na základě nejmodernějších poznatků neurověd o myšlení a učení, prostřednictvím proaktivní komunikace účastníků a sdílení dat. Výstupem projektu jsou nové IS/ICT řešení nová pracovní místa v oblasti VaV, pořízený majetek pro zajištění aktivit projektu. Realizace projektu významně přispěje k posílení konkurenceshopnosti společnosti a její pozice na trhu. Zároveň dojde ke zvýšení nabídky nových informačních systémů, rozvoji znalostí a dovedností IT odborníků, růstu ICT sektoru nejen v České Republice, ale i v globálním měřítku.

Slide background
Slide background

Naše další reference

Primárně se zaměřujeme na oblast zdravotnictví, ale mezi naše zákazníky patří také řada resortů a významných korporací.


Chcete dělat úspěšné projekty s radostí?

Zanechte nám zprávu a my se vám ozveme a domluvíme si společnou konzultaci, kde váš projekt probereme.