Společnost realizuje projekt s názvem "IaaS (Interface as a Service) systém pro archivaci a vyhodnocení účetních dokladů technologií OCR, s integrací do CRM a BI systémů", reg.č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009335, který je spolufinancován z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu společnosti Euro Enterprise Development s.r.o. s názvem "IaaS (Interface as a Service) systém pro archivaci a vyhodnocení účetních dokladů technologií OCR, s integrací do CRM a BI systémů", je vytvoření vývojového týmu (pro oblast ICT) v Šumperku za účelem tvorby vlastních IS/ICT řešení, konkrétně propojení mobilní a serverové aplikace, která uživateli umožní uchovat účtenky od nákupů a finančně řídit chod domácnosti.

Výstupem projektu jsou nové IS/ICT řešení, nová pracovní místa v oblasti VaV, pořízený majetek pro zajištění aktivit projektu.

Realizace projektu významně přispěje k posílení konkurenceschopnosti společnosti a její pozice na trhu. Zároveň dojde ke zvýšení nabídky nových informačních systémů, rozvoji znalostí a dovedností IT odborníků, růstu ICT sektoru nejen v České republice, ale i v globálním měřítku.


Naše společnost realizuje projekt s názvem "Výzkum a vývoj zvýšení energetického potenciálu buňky zefektivněním procesů glykolýzy a oxidativní fosforylace se standardizovanou regulací glykemie", reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010288, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Projekt je realizován v konsorciu s lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Společným výsledkem je dosažení unikátní receptury, která dokáže zastabilizovat hladinu glukózy v organismu, a tak optimalizovat inzulínovou reakci s dopadem na optimalizaci energetického příjmu jedince při metabolických zátěžových stavech.